БАГ БОЛОНД

2020 оны эхний өдөр Kalilong 100 ажилчид цугларч оройн зоог барихаар болжээ. Оройн хоолны үеэр бид тоглоом, дуулах, бүжиглэх зэрэг төлөвлөгөө гаргадаг. Ерөнхий менежер ноён Чен үг хэлж, шаргуу ажиллаж байгаа хамт олноо сайшааж, 2020 онд хүчин чармайлтаа үргэлжлүүлэх урамшуулал олгоно.

TEAM BULIDING

Бичлэгийн цаг: 8-р сарын 21-2020